סלומון ליפשיץ

Creativity. Experience. Commitment.