בוררות וגישור

מחלקת יישוב סכסוכים (בוררויות וגישורים) במשרד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' הינה מחלקה ייחודית בסקטור עריכת הדין בישראל ומובלת ביד בטוחה בידי עו"ד יגאל בורכובסקי התורם מניסיונו הרב ומהידע המקצועי והעסקי הרחב אותו צבר במהלך השנים.

מערכת יישוב הסכסוכים מהווה חלק אינטגראלי ובלתי נפרד ממערכת המשפט במדינת ישראל והופכת אט-אט למסלול מקביל למערכת המשפט המסורתית- מערכת ה- ADR - Alternative Dispute Resolution.

עו"ד יגאל בורוכובסקי ושותפים בכירים נוספים במשרד זוכים להערכה רבה בקרב ציבור עורכי הדין ומערכת המשפט על יכולותיהם לניהול הליכי בוררות וגישור בצורה מקצועית, ובהגינות ויושרה בלתי מתפשרים, יחד עם הבנה עמוקה במגוון תחומי עיסוק נרחב.

המשרד ערוך למתן שירות גישורים ובוררויות בקשת רחבה של עולמות תוכן עסקיים ומשפטיים על ידי בוררים ומגשרים מוכשרים מקרב המחלקות השונות של המשרד.

במסגרת ניהול הליכי הבוררות המתנהלים על ידי השותפים במשרד ניתן דגש רב לחתירה להליך תכליתי קצר יעיל והוגן, שיאפשר לצדדים להכריע במחלוקות שנפלו ביניהם, תוך העדפה תמידית להגעה לפתרון מוסכם, במידת האפשר.
במסגרת ניהול הליכי גישור המתנהלים על ידי השותפים במשרד יעקב סלומון ליפשיץ ושות', ניתן דגש על יישוב לשיקום השיח וההידברות הפתוחה בין הצדדים להליך הגישור, וזאת במסגרת הליך הוגן מאוזן ונינוח, תוך ניסיון למציאת האינטרסים המשותפים של הצדדים ביישוב הסכסוך.
הליכי הגישור והבוררות מתנהלים הן במשרדנו ברמת גן, והן במשרדנו בחיפה, בפני שותפים מנוסים וותיקים, אשר צברו ידע ניסיון ומומחיות בניהולם.