אגודות שיתופיות

מחלקת אגודות שיתופיות במשרד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' הינה בעלת ניסיון רב ומגוון, אשר נצבר במשך עשרות שנים, בהענקת ליווי משפטי וייצוג של אגודות שיתופיות כגון קיבוצים, מושבים ואגודות שיתופיות מן המגזר החקלאי ואגודות שיתופיות הפעולות בתחום התעשייה לעיבוד תוצרת חקלאית.

מחלקת אגודות שיתופיות מעניקה מגוון של שירותים משפטיים לרבות יסוד אגודות שיתופיות חדשות, ניסוח התקנונים של האגודות השיתופיות החדשות וכל המסמכים וההסכמים הנלווים, וכן מתן ייצוג בכל המגעים מול רשם האגודות השיתופיות. ניתוח היתרונות והחסרונות בהפעלת עסקים באמצעות התאגדות כאגודה שיתופית בהשוואה לחלופות אחרות אפשריות כגון שותפויות וחברות.

כמו כן נותנת המחלקה ייעוץ משפטי שוטף לאגודות שיתופיות, לרבות לאסיפות הכלליות, ועדי ההנהלה וועדות הביקורת של אגודות שיתופיות, בנוגע להוראות הדין והוראות תקנוני האגודות המסדירות את פעילותן של האגודות שיתופיות. כמו כן מעניקה המחלקה ייעוץ לאגודות שיתופיות בנוגע למערכת היחסים שבין האגודה לחבריה ובין האגודה לאגודות שיתופיות מרכזיות.

המחלקה צברה ניסיון ייחודי בתחום לאחר עיסוק אינטנסיבי ורב שנים בדיני אגודות שיתופיות, וטיפול בהסדרי נושים סבוכים ושינויים מבניים מהותיים. ייצוג של אגודות שיתופיות חקלאיות, מפעליים אזוריים, מושבים, קיבוצים, ישובים קהילתיים וחקלאים, ייצוג של נושי המגזר החקלאי המשפחתי ושל נושי המגזר החקלאי השיתופי.

מחלקת אגודות שיתופיות מעניקה ייצוג לגורמים מן המגזר המשפחתי, גורמים מן המגזר השיתופי, ישובים קהיילתיים, אגודות חלקאיות, חקלאים, נושים של אגודות שיתופיות, תוך עיסוק בנושאים מורכבים, באופן המקים הכרות היקפית עם המגזר השיתופי ודיני אגודות שיתופיות.

בנוסף, משרד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' הינו בעל ניסיון רב ומגוון בייצוג לקוחות שונים, כולל בנקים ומשקיעים, בעסקאות ופעילויות עסקיות שונות בהן מעורבות אגודות שיתופיות, כגון מיזוגים, רכישות, עסקאות מימון, ביצוע השקעות והסדרי תשלום חובות.