תל אביב

בית סלומון ליפשיץ

החילזון 6 רמת-גן, 5252270

טל. 03-5757712
פקס. 03-5757725

office-tel-aviv@ysl-law.com

חיפה

בניין הסיטי

רחוב נתנזון 1, ת.ד. 303 חיפה, 3303473

טל. 04-04-8140500
פקס. 04-8557038

office-haifa@ysl-law.com

ירושלים

הצפירה 8

ירושלים 9310213

טל. 02-5619111
פקס. 02-5667780

jerusalem@ysl-law.com

נצרת עילית

מתחם לב העסקים, ת.ד. 12960

נצרת עילית 17673

טל. 04-6000780
פקס. 04-6000785

Mail-nazareth@ysl-law.com