תל אביב

‘בית סילבר’
רחוב אבא הלל סילבר 7 
ת.ד. 3424 רמת-גן, 5213602

טל. 03-5757712
פקס. 03-5757725

office-tel-aviv@ysl-law.com

חיפה

בניין הסיטי 
 רחוב נתנזון 1
ת.ד. 303 חיפה, 3303473

טל. 04-8140500
פקס. 04-8557038

office-haifa@ysl-law.com

ירושלים

הצפירה 8
ירושלים 9310213

טל. 02-5619111
פקס. 02-5667780

jerusalem@ysl-law.com