יעקב סלומון, ליפשיץ ושות’

Creativity. Experience. Commitment.