מיסוי עירוני

מחלקת המיסוי העירוני ("מיסוי מוניציפאלי") במשרד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' הינה בעלת מומחיות רבה בבבדיקה והפחתה של חיובי רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, לרבות היטלי השבחה, אגרות והיטלי פיתוח (ביוב, מים, סלילה ותיעול), היטלים נלווים נוספים, ארנונה.

תשלומי מיסוי עירוני הינם נדבך קבוע חשוב ומשמעותי בהוצאותיו של כל עסק ומהווים שיקול כלכלי מכריע בתוכניות עסקיות, ועל כן מעניקה המחלקה ללקוחותיה מגוון אפשרויות ופתרונות קריאטיביים, על מנת להפחית את נטל המיסוי העירוני.

המחלקה צברה במשך השנים ניסיון רב והישגים משמעותיים בהפחתת תשלומי מיסוי עירוני, בהליכים משפטיים מורכבים אל מול רשויות מוניציפליות, וכן בהגעה להסכמי פשרה אל מול נציגי הרשויות.

המחלקה מעניקה חוות דעת בסוגיות ארנונה כללית, אגרות והיטלי פיתוח ומייצגת את לקוחותיה אל מול הרשויות המקומיות, ועדות ערר ובערכאות המשפטיות הרלוונטיות.