איכות הסביבה

מחלקת איכות הסביבה במשרד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' בעלת ניסיון מגוון ועשיר בייצוג ובמתן ייעוץ לקהל לקוחות מגוון, הכולל בין היתר מפעלים תעשייתיים, מחצבות, חברות אנרגיה, יזמי נדל"ן, גורמים חקלאיים וכן חברות מובילות מתחום התחבורה.

המחלקה הינה שותפה פעילה במספר רב של תביעות ותובענות ייצוגיות בתחום איכות הסביבה, תביעות מהגדולות, המורכבות והמשמעותיות ביותר שהוגשו בישראל, לרבות בין היתר - תיקי הקישון ותיק רמת חובב.

תחום איכות הסביבה הינו תחום בעל השלכות מהותיות באשר לפעילות תעשייתית, חקלאית ועסקית. עורכי הדין במחלקה מסייעים ללקוחותיהם להעריך ולהבין נכונה את השיקולים הסביבתיים הרלבנטיים, ומעניקים ייעוץ שוטף ומלא בנוגע לתהליכי מניעה וצמצום של חשיפה לחבויות הנובעות מדיני איכות הסביבה, לרבות חשיפה לחבויות כתוצאה מפעילויות תעשייתית, חקלאית ומסחרית שוטפת, או כתוצאה מעסקאות ופעילויות ספציפיות בהן מעורבים הלקוחות.

המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי בנוגע לנושאים מגוונים הקשורים לדיני איכות הסביבה, הכוללים, בין היתר, זיהום מי ים ומי תהום, זיהום אוויר, ריחות, מפגעים וחומרים מסוכנים.

בין היתר, מחזיקה מחלקת איכות הסביבה בניסיון רחב ועשיר בייצוג לקוחות בהליכים משפטיים אזרחיים, מנהליים ולעיתים אף פליליים, אשר יש בהם נגיעה לדיני איכות הסביבה, לרבות בתובענות ייצוגיות.

נוסף על האמור, מייצגת מחלקת איכות הסביבה לקוחות אשר תחום עיסוקם ומומחיותם הינו נטרול ומזעור עד למינימום האפשרי של מפגעים סביבתיים אשר נגרמים כתוצאה מפעילות חקלאית או תעשייתית, וכן לקוחות העוסקים בטיהור ומחזור מי שופכין.