תחבורה

מחלקת התחבורה במשרד יעקב סלומון ליפשיץ ושות' הינה מחלקה רבת ניסיון המחזיקה במומחיות ייחודית ומגוונת בייעוץ ובייצוג לקוחות רבים מתחום התחבורה, בהתייחס לכלל האספקטים המשפטיים המורכבים הכרוכים בהפעלת ובהספקת שירותים ופתרונות תחבורתיים.

מזה עשרות שנים מייעצת המחלקה ומעניקה ליווי משפטי לחברות המפעילות קווי תחבורה ציבורית, כמו גם לחברות המספקות פתרונות ושירותים תחבורתיים לענף התיירות, מוסדות חינוך, עיריות ומועצות מקומיות, למפעלים ולמקומות עבודה שונים.

המחלקה מעניקה ליווי משפטי ומעורבת באופן נרחב בהליכי ההפרטה של תחום התחבורה הציבורית בישראל, לרבות במסגרת פרויקטים פורצי דרך, בהיקפים חסרי תקדים במדינת ישראל (דוגמת פרויקט המטרונית באיזור חיפה והקריות) והליכים רגולטורים נוספים.

השותפים ועורכי הדין במחלקה מעניקים ללקוחותיהם ייצוג וליווי משפטי מקיף, החל במגעים ובמשא ומתן עם משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרדים ואגפים נוספים של הממשלה בנוגע לכל מערך היחסים שבין לקוחות אלו עם המדינה, דרך ייעוץ בנוגע לתנאי הסכמי ההפעלה שבין לקוחות אלו למדינה, קביעת המנגנונים והנוסחאות לחישוב הסובסידיות המשולמות ללקוח בידי המדינה בגין הפעלת קווי תחבורה ציבורית, וכלה בטיפול בהסכמים ופרויקטים טכנולוגיים שבין הלקוחות למדינה המסדירים ניהול והפעלת מערכות בקרה וניהול ציי רכב ומערכות כרטוס חכם.

נוסף על ניסיונה האמור של מחלקת התחבורה בייצוג חברות תחבורה המשתתפות במכרזי תחבורה המפורסמים על ידי המדינה באמצעות משרד התחבורה ומשרדים וגופים ממשלתיים אחרים, צברה מחלקת התחבורה גם ניסיון עשיר ומומחיות בליווי חברות הניגשות למכרזים תחבורתיים המפורסמים ע"י עיריות, מועצות מקומיות וגופים ציבוריים נוספים.

המחלקה מעניקה ייעוץ משפטי למגוון לקוחות נרחב בנוגע לכלל האספקטים המשפטיים הקשורים במכרז והכנת ההצעות המוגשות במסגרתו. כמן כן, לצוות ניסיון עשיר בייצוג לקוחות אלו בהליכים משפטיים שהתקיימו בעקבות וכתוצאה ממכרזים אלו.

המחלקה מייצגת חברות תחבורה בנוגע לקשת רחבה ומגוונת של סכסוכים משפטיים והתדיינויות בפני כלל הערכאות המשפטיות בישראל. בנוסף, מייעץ המשרד ומייצג חברות תחבורה ביחס למגוון של עסקאות מקומיות, בינלאומיות ומיזמים משותפים, הכוללים בין היתר עסקאות ומיזמים שעניינם ידע ושיתוף פעולה טכנולוגי בתחום התחבורה, וכן בנוגע לכל ההשלכות והאספקטים המשפטיים הקשורים לייבוא כלי רכב לישראל.

 

הורד פרופיל