שינוי בשוק המשכנתאות בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון/ עו"ד דרור טימור

שינוי בשוק המשכנתאות בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון/ עו"ד דרור טימור

 

בפברואר השנה ניתן פסק-דין תקדימי של בית המשפט העליון שחלף עבר לו מתחת לרדאר הציבורי, אך בפועל  עלול להשפיע מהותית על שוק המשכנתאות במדינת ישראל.

 

פסק-הדין (בג"צ 7009/04 עיריית הרצליה נ' היועץ המשפטי לממשלה) עסק בשתי שאלות מהותיות- (1) האם חובה על בעלים של נכס שלוקח משכנתא לפרוע חובות ארנונה והיטלי השבחה לעירייה כתנאי לרישום המשכנתא, (2) במידה ואותו בעל נכס לא עומד בתשלומי המשכנתא, האם העירייה קודמת לבנק בקבלת התשלום מהנכס?

המדובר בסוגיות משפטיות לכאורה, אך החלטתו של ביהמ"ש העליון בראשות הנשיא גרוניס בנושא עלולה להגדיל במחי יד את הריבית שציבור נוטלי המשכנתא נדרש לשלם.

 

עד לפסק-הדין האמור, על מנת לרשום משכנתא בטאבו היו נדרשים שטרי משכנתא חתומים ואישור על תשלום מס רכוש. עיריית הרצליה טענה כי יש לצרף גם אישור על תשלום חובות ארנונה והיטל השבחה.

ביהמ"ש החליט כי אין חובה לשלם היטל השבחה עם רישום המשכנתא או כתנאי לו. עם זאת, לגבי שאלת חיוב תשלום ארנונה עם רישום המשכנתא, פסק ביהמ"ש כי על רשם המקרקעין לדרוש תעודה מהעירייה המעידה על סילוק חובות ארנונה ביחס לאותו נכס - כתנאי לרישום משכנתא.