צו הריסה מינהלי / עו"ד עמית רון

צו הריסה מינהלי / עו"ד עמית רון

 

חצי יובל שנים עברו מאז העניק המחוקק לרשויות התכנון כלי יעיל ואפקטיבי להלחם בנגע של בניה בלתי חוקית באמצעות צו ההריסה המינהלי.

מהו צו הריסה מינהלי? מי מוסמך לתת אותו? באיזה שלב של בניה יכולה הרשות להוציא צו כאמור ועל פי איזה שיקולים? מה התרופה העומדת למי שהוציאו נגדו צו הריסה?

 

עו"ד עמית רון ממשרד יעקב סלומון ליפשיץ ושות', עושה סדר בדברים.

 

צו ההריסה המינהלי נותן בידי יו"ר ועדה מקומית לתכנון ובניה וליו"ר ועדה מחוזית, סמכות להורות על הריסת מבנה שהוקם בקניינו הפרטי של אדם, וזאת ללא מעורבות כלשהי של בית המשפט. מטרתה של סמכות זו היא להילחם בבניה הבלתי חוקית בעודה באיבה ובכך למנוע "קביעת עובדות בשטח", שהאפשרות לבטלן בשלב מאוחר יותר ובאמצעות בתי המשפט כרוכה בהליך מורכב ומסובך.

 

מאחר שסמכות זו של התערבות בקניינו של אדם והוראה להשיב מצב ערב הבניה הלא חוקית לקדמותו ללא מעורבות שיפוטית מהווה צעד חריג, דאג המחוקק לתחום סעד "דרקוני" זה ולהכפיף אותו לתנאים קשיחים המכוונים לשמירתו של הליך מינהלי תקין.